Saxion op pad

Pilots rond het gebruik van de iPad in het onderwijs

Project van Saxion Lerarenopleiding Hengelo

Plaatje 2

Door Johan Oude Engberink

In de Saxion Lerarenopleiding Hengelo (voorheen Edith Stein) wil ik de meerwaarde van de inzet van de app Socrative onderzoeken in een Mastery-learning model binnen Flipping the classroom. De doelgroep zijn eerstejaars studenten van de pabo. Tot aan de zomervakantie zullen de voorbereidingen getroffen worden, waarna in september meteen met de uitvoering gestart kan worden. Nu is een eerste experiment gedaan, voor studenten en docenten om te wennen en om alvast eerste gegevens te eliciteren.

Plaatje 1

(http://usergeneratededucation.wordpress.com/2012/04/15/dutch-version-of-the-flipped-classroom-the-full-picture/)

In het programma Socrative kan de docent een toets maken. De vragen worden verstuurd naar de studenten via het programma op internet of de bijbehorende applicatie voor een mobiel device. De studenten zien de vragen op hun pc of op hun mobiel device en kunnen deze beantwoorden. De resultaten kunnen tijdens de toets ‘live’ worden gevolgd en een eindresultaat wordt in een Excelbestand naar de docent gestuurd. Het programma heeft de mogelijkheid om multiple choice vragen, goed/fout-vragen of open vragen te stellen. Er kunnen geen bestanden aan het programma toegevoegd worden.

Plaatje 2

(https://itunes.apple.com/nl/app/student-clicker-socrative/id477618130?mt=8)

Uit onderzoek van Han en Finkelstein (2013) blijkt dat gebruik van toetsprogramma’s als Socrative (door Han en Finkelstein ‘clickers’ genoemd) leiden tot een grotere betrokkenheid van studenten. Uit hun onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat clickers vooral  bij formatieve toetsing  tot hun recht komen.

Met het concept Flipping the classroom wil ik bij onze studenten een actieve studiehouding bewerkstelligen. De term ‘flippen’ betekent hier dat studenten de collegestof thuis bestuderen met behulp van kennisclips en er tijdens de face-to-face-interactie meer ruimte is voor verwerking en verdieping van leerinhouden.

Plaatje 3

(http://www.kennisnet.nl/over-ons/nieuws/Kennisnet-blikt-terug-op-2012/)

Om goed op de leerbehoefte van de student in te spelen is het wezenlijk dat de docent inzicht heeft in de beginsituatie en de leervorderingen van de student. Met de app Socrative kunnen deze aan het begin van de les worden vastgesteld. Deze app heeft als voordeel dat er zowel open als gesloten vragen in gesteld kunnen worden en dat de docent meteen inzicht heeft in de resultaten, waarop hij adaptief kan handelen.

Kennisclips, formatieve toetsing en begeleiding van de studenten met hun leervragen worden hier gecombineerd. De beginsituatie van de student die af te leiden is uit de formatieve toetsing leidt tot begeleiding-op-maat en daarmee tot een actieve studiehouding van de student. De rol van de docent is tweeledig. Hij is ontwerper van een alternatief onderwijsarrangement (flipping) en tijdens het face-tot-face contact treedt hij op als adviseur van studenten, individueel of in groepsverband. Uniek is dat de adviezen gebaseerd zijn op toetsgegevens.

In een college aan een groep van tien eerstejaars versnellende deeltijdstudenten (allen vrouwen) is een effectevaluatie gedaan naar het werken met een kennisclip. Voor de nul- en eindmeting is dezelfde toets met Socrative ingezet. Voor dit college is ervoor gekozen de kennisclip in de les te laten bestuderen, omdat er tegelijkertijd een micro-evaluatie gedaan is naar het gedrag van de studenten bij het bestuderen van de kennisclip en omdat deze eerste kennismaking een introductie vereiste.

Uit de effect- en micro-evaluatie blijkt in ieder geval dat:

  • studenten veel vorderingen maakten;
  • de student die het zwakst scoorde in de beginmeting uiteindelijke de grootste vordering maakte;
  • studenten op een actieve manier geleerd hebben: ze maakten aantekeningen, ze pauzeerden de clip of spoelden deze terug, ze gingen achteraf met de docent in gesprek over de inhoud, ze maakten keuzes voor oefeningen om hun kennis te verbreden of verdiepen;
  • er grote verschillen waren in het gebruik van tijd;
  • studenten enthousiast waren over de inzet van Socrative en de kennisclip.

Deze eerste aanzet tot het gebruik van Socrative in Flipping the classroom geeft indicaties over het nut van een doelgerichte en gedifferentieerde werkwijze, waarbij studenten in hun eigen tempo kunnen werken aan doelen en waarbij de docent zijn aanbod en instructies kan afstemmen op de verschillende beginsituaties.

Eén reactie op “Project van Saxion Lerarenopleiding Hengelo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 21 mei 2013 door in APO-Hengelo: Flipping the classroom en getagd als , , .

Twitterberichten

%d bloggers liken dit: